Truy cập nội dung luôn

Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

/documents/11431/46183745/THONG_BAO_TRUNG_THAU_GOI_MAYTINHBANG.pdf/b426bcf5-cf9f-400b-9623-2127bc365b4a...
/documents/11431/46183745/5.QD-PHE_DUYET_KQDT_GOI_MAYTINHCHOEM.pdf/98f9a5aa-cb36-4a9b-94ac-333d36510b37...
/documents/11431/46183745/SGD_QUYET_DINH_PHE_DUYET_KHDT_MUA_SAM_MAYTINHCHOEM.pdf/994db30b-95c9-43c1-b759-4c28ff167cdf...
Thông tin các gói thầu ngành GDĐT Tiền Giang - 05/10/2021 (số lượt xem: 113)
Thông tin các gói thầu ngành GDĐT Tiền Gian...
Thông báo chọn nhà thầu
Thông báo chọn nhà thầu - 15/10/2019 (số lượt xem: 294)

Thông báo chọn nhà thầ...

Thông tin đấu thầu - 25/10/2018 (số lượt xem: 586)
Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 37
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5847944