Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 139 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
576/SGDĐT-KHTC 25-04-2022 576/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
576/SGDĐT-KHTC 25-04-2022 576/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
411/SGDĐT-KHTC 25-03-2022 411/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
413/SGDĐT-KHTC 25-03-2022 413/SGDĐT-KHTC: V/v hướng dẫn trang bị kit test và trang phục bảo hộ y tế cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
385/SGDĐT-KHTC 22-03-2022 385/SGDĐT-KHTC: V/v thực hiện kiến nghị kết quả kiểm tra thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giao đoạn 2017-2025
378/SGDĐT-KHTC 21-03-2022 378/SGDĐT-KHTC: V/v trang bị bộ kit test và trang phục bảo hộ y tế cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
371/SGDĐT-KHTC 17-03-2022 371/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
370/SGDĐT-KHTC 17-03-2022 370/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với mức thu học phí năm học 2022 – 2023
109/SGDĐT-KHTC 21-01-2022 109/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 37,38,39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
46/QĐ-SGDĐT 20-01-2022 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
05/SGDĐT-KH 18-01-2022 05/SGDĐT-KH: KẾ HOẠCH BÌNH CHỌN “NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU CỦA NĂM”
1636/SGD ĐT-KHTC 21-10-2021 1636/SGD ĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
1635/SGD ĐT-KHTC 21-10-2021 1635/SGD ĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
1605/SGDĐT-KHTC 19-10-2021 1605/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1602/SGDĐT-KHTC 18-10-2021 1602/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1410/SGDĐT-KHTC 08-09-2021 1410/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai và quán triệt thực hiện các khoản thu đầu năm học 2021-2022.
1327/SGDĐT-KHTC 20-08-2021 1327/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập, luyện thi trực tuyến
110/TB-SGDĐT 20-08-2021 110/TB-SGDĐT: Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2021 378-lượt Xem
1219/SGDĐT-KHTC 30-07-2021 1219/SGDĐT-KHTC: V/v rà soát trang thiết bị chuyên dùng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6
546/QĐ-SGDĐT 22-07-2021 546/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 1854
  Tổng lượt truy cập: 5821106