Truy cập nội dung luôn

Công khai Công khai

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021
Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021 - 14/02/2022 (số lượt xem: 46)

Sở GDĐT Tiền Giang báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong  quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-202...

Công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác của cơ quan Sở GDĐT Tiền Giang
Công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác của cơ quan Sở GDĐT Tiền Giang - 10/01/2022 (số lượt xem: 41)

Sở GDĐT Tiền Giang công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô  tô và tài sản cố định khác....

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - 30/11/2021 (số lượt xem: 99)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021    ...
Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Liên kết Liên kết