Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Chủ đề năm học 2022-2023: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chi tiết tin

Học sinh khối lớp 9 và lớp 12 học trực tiếp từ ngày 03/01/2022
29/12/2021 - Lượt xem: 1451

Thực hiện Công văn số  8018/UBND-KGVX ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 03/01/2022, phạm vi thực hiện cụ thể như sau:

- Địa bàn huyện Tân Phú Đông: dạy học trực tiếp các khối lớp 9, 10 và 12.

- Các huyện, thành, thị còn lại của tỉnh: dạy học trực tiếp khối lớp 9 và lớp 12.

- Học sinh các khối lớp còn lại của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Thị Phượng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 03/01/2022 tại Trường THPT Nguyễn Văn Thìn, huyện Gò Công Tây  vào chiều ngày 29/12/2021.

2. Việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại phải tuân thủ theo Quyết định số 27/QĐ-TTCH ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho học sinh và giáo viên (theo Tờ trình số 124/TTr-SGDĐT ngày 17/12/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh).

Các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh khi đến trường; lưu ý an toàn từ nhà đến trường và ngược lại; an toàn trong nhà trường. Trong ngày đầu tiên, các đơn vị bố trí thời gian phù hợp để thông tin, phổ biến đến các em học sinh về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19, kế hoạch học tập.

3. Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá:

Các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch giáo dục, nhà trường lùi thời điểm kết thúc học kỳ I đến ngày 28/01/2022, dành từ một đến hai tuần lễ để ôn tập, bù đắp kiến thức cho học sinh (đặc biệt lưu ý những trường hợp học sinh bị ảnh hưởng Covid-19) trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I, đảm bảo thực hiện tốt phương châm “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Đối với Giáo dục tiểu học, các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1973/SGDĐT-GDTH-GDMN ngày 15/12/2021.

Nội dung ra đề kiểm tra đánh giá các môn học của Giáo dục tiểu học thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học đối với lớp 1, lớp 2 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục lưu ý về hình thức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I như sau:

- Tất cả học sinh lớp 9, lớp 12 toàn tỉnh và lớp 10 của huyện Tân Phú Đông sẽ kiểm tra tập trung trực tiếp tại các cơ sở giáo dục (trừ những trường hợp đặc biệt), thực hiện như hướng dẫn tại các Phụ lục của Công văn số 1628/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19/10/2021.

 - Các khối lớp còn lại: đến thời điểm kiểm tra, các khối lớp được dạy học trực tiếp thì phải tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I bằng hình thức trực tiếp; các khối lớp được dạy học bằng hình thức trực tuyến thì tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I bằng hình thức trực tuyến, thực hiện theo hướng dẫn của Công văn số 1995/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21/12/2021 đối với Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên.

B.B.T

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.18/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

 

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
Natural Natural Natural Natural Natural Natural
​​