Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 154 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
511b/SGDĐT-KHTC 12-05-2023 511b/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với mức thu học phí năm học 2023 - 2024
591/SGDĐT-KHTC 04-05-2023 591/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 10/4/2023 quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023
590/SGDĐT-KHTC 04-05-2023 590/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu môn ngoại ngữ
571/SGDĐT-KHTC 28-04-2023 571/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
497/SGDĐT-KHTC 17-04-2023 497/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt
333/SGDĐT-KHTC 23-03-2023 333/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai phối hợp, tiếp nhận, nghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6
152/SGDĐT-KHTC 15-02-2023 152/SGDĐT-KHTC: V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023
997/QĐ-SGDĐT 28-12-2022 997/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
1004/QĐ-SGDĐT 28-12-2022 1004/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
997/QĐ-SGDĐT 28-12-2022 997/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
1902/SGDĐT-KHTC 26-12-2022 1902/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND và thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023
1862/SGDĐT-KHTC 15-12-2022 1862/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn chuẩn hóa dữ liệu, đăng tải thông tin tài sản công, phần mềm quản lý tiền lương, phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Online
1822/SGDĐT-KHTC 08-12-2022 1822/SGDĐT-KHTC: V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1789/SGDĐT-KHTC 30-11-2022 1789/SGDĐT-KHTC: V/v phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận máy tính thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
576/SGDĐT-KHTC 25-04-2022 576/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
576/SGDĐT-KHTC 25-04-2022 576/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
411/SGDĐT-KHTC 25-03-2022 411/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
413/SGDĐT-KHTC 25-03-2022 413/SGDĐT-KHTC: V/v hướng dẫn trang bị kit test và trang phục bảo hộ y tế cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
385/SGDĐT-KHTC 22-03-2022 385/SGDĐT-KHTC: V/v thực hiện kiến nghị kết quả kiểm tra thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giao đoạn 2017-2025
378/SGDĐT-KHTC 21-03-2022 378/SGDĐT-KHTC: V/v trang bị bộ kit test và trang phục bảo hộ y tế cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 37
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5847944