Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 148 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
333/SGDĐT-KHTC 23-03-2023 333/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai phối hợp, tiếp nhận, nghiệm thu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6
152/SGDĐT-KHTC 15-02-2023 152/SGDĐT-KHTC: V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023
1004/QĐ-SGDĐT 28-12-2022 1004/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
997/QĐ-SGDĐT 28-12-2022 997/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
1902/SGDĐT-KHTC 26-12-2022 1902/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND và thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023
1862/SGDĐT-KHTC 15-12-2022 1862/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn chuẩn hóa dữ liệu, đăng tải thông tin tài sản công, phần mềm quản lý tiền lương, phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa Online
1822/SGDĐT-KHTC 08-12-2022 1822/SGDĐT-KHTC: V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1789/SGDĐT-KHTC 30-11-2022 1789/SGDĐT-KHTC: V/v phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận máy tính thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
576/SGDĐT-KHTC 25-04-2022 576/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
576/SGDĐT-KHTC 25-04-2022 576/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
411/SGDĐT-KHTC 25-03-2022 411/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
413/SGDĐT-KHTC 25-03-2022 413/SGDĐT-KHTC: V/v hướng dẫn trang bị kit test và trang phục bảo hộ y tế cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
385/SGDĐT-KHTC 22-03-2022 385/SGDĐT-KHTC: V/v thực hiện kiến nghị kết quả kiểm tra thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giao đoạn 2017-2025
378/SGDĐT-KHTC 21-03-2022 378/SGDĐT-KHTC: V/v trang bị bộ kit test và trang phục bảo hộ y tế cho các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
371/SGDĐT-KHTC 17-03-2022 371/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
370/SGDĐT-KHTC 17-03-2022 370/SGDĐT-KHTC: V/v khảo sát lấy ý kiến đối với mức thu học phí năm học 2022 – 2023
109/SGDĐT-KHTC 21-01-2022 109/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 37,38,39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
46/QĐ-SGDĐT 20-01-2022 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
46/QĐ-SGDĐT 19-01-2022 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
05/SGDĐT-KH 18-01-2022 05/SGDĐT-KH: KẾ HOẠCH BÌNH CHỌN “NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU CỦA NĂM”

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 37
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5847944