Truy cập nội dung luôn

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

/documents/11431/46344818/Thong_bao+KetQua+KTra.pdf/3391becc-cc97-4a55-883b-64fe0657cdd8...
/documents/11431/46281171/DE-NGHI-BC-THANH-TOAN-KDTM.pdf/379b271a-457a-4101-a00a-fd9509fd0918...
/documents/11431/46281171/KH-So-GDDT-thuc-hien-Ke-hoach-372-cua-UBND.pdf/1c852484-3c38-442f-a795-94e6bbf4de31...
/documents/11431/46281171/KH-Trien-khai-KKTS-2022.pdf/12ce9a2a-1b96-4d5b-b728-6d38b12345e3...
/documents/11431/46195974/869_QD-_phe_duyet_KHTTKT_2022-2023.pdf/de910572-e2bd-40de-ab1e-196627fb2324...
Công tác kiểm soát xung đột lợi ích ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Gian...
Phòng, chống tham nhũng trong ngành Giáo dục tỉnh Tiền Gian...
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Gian...
Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Giáo duc và Đào tạo tỉnh Tiền Gian...
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạ...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý 3 năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý 2 năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 202...
Quyết định phê duyệt kế hoạch Thanh tra Kiểm tra năm học 2021 - 202...
Quyết định công khai đối tượng kê khai tài sả...
Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 37
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5847944