Truy cập nội dung luôn

Công khai Công khai

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021
Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-2021 - 14/02/2022 (số lượt xem: 59)

Sở GDĐT Tiền Giang báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP trong  quản lý, sử dụng TSNN giai đoạn 2016-202...

Công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác của cơ quan Sở GDĐT Tiền Giang
Công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác của cơ quan Sở GDĐT Tiền Giang - 10/01/2022 (số lượt xem: 53)

Sở GDĐT Tiền Giang công khai tình hình quản lý và sử dụng xe ô  tô và tài sản cố định khác....

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - 30/11/2021 (số lượt xem: 116)
Công khai dự toán ngân sách năm 2021    ...
Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

 60/GM-SGDĐT: Giấy mời Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
 62/KH-SGDĐT: Kế hoạch thanh tra/kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024
 61/KH-SGDĐT: Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
 330/QĐ-SGDĐT: Quyết định Thành lập Đội tuyển môn Cầu lông tham gia tập huấn và thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

Liên kết Liên kết