Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Chủ đề năm học 2022-2023: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chi tiết tin

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II năm học 2022-2023 của giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên
07/04/2023 - Lượt xem: 732

Thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1447/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên (GDTrH, GDTX) năm học 2022-2023, Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục trung học, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) như sau:

 

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho (Ảnh: Phi Công)

1. Thực hiện chương trình

a) Sở GDĐT giao thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình ở các khối lớp đảm bảo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với hướng dẫn thực hiện khung thời gian năm học; tự chủ trong tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ II năm học 2022-2023.

b) Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo giáo viên rà soát lại các số điểm kiểm tra, đánh giá của học sinh, đảm bảo học sinh có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II. Việc kiểm tra, đánh giá phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn; đúng quy chế; đánh giá được chính xác kết quả học tập của học sinh.

2. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2022-2023

a) Thời gian tổ chức kiểm tra

Sở GDĐT giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế koạch tổ chức kiểm tra đánh giá trong thời gian bắt đầu từ 08/5/2023 kết thúc trước ngày 20/5/2023.

Riêng đối với khối lớp 9 và 12 Hiệu trưởng nhà trường linh hoạt, chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường dạy học 02 buổi/ngày, kết thúc chương trình trong tháng 04/2023 và tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2022-2023 vào khoảng thời gian từ 24/4/2023 đến 05/5/2023 để học sinh có thời gian ôn tập và hoàn thành hồ sơ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, đăng ký dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Sau thời gian kiểm tra cuối kỳ II năm học 2022-2023, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập nghiêm túc, đảm bảo thời gian đến lớp và đảm bảo kiến thức cho học sinh.

b) Hình thức kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1447/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 05/10/2022 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH, GDTX năm học 2022-2023.

- Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Không phải xây dựng ma trận, bảng đặc tả đề kiểm tra đối với các môn học này.

- Đối với GDPT:

+ Các lớp 8, 9, 11 và 12: Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

+ Lớp 6, 7, 10: Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT quy định về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT.

- Đối với GDTX:

+ Các lớp 11, 12: Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

+ Lớp 10: Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

c) Xử lý những học sinh vắng trong kỳ kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II

- Đối với những học sinh không thể tham dự kiểm tra theo lịch quy định có lý do chính đáng (do ốm đau, tai nạn,…) các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá bù sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh trong thời gian phù hợp để đảm bảo đúng tiến độ tổng kết học kỳ II. Các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá bù, tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 28/5/2023.

- Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định mà không có lý do chính đáng hoặc có lý do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.

B.B.T

Tương phản
Đánh giá bài viết(2.0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 60/GM-SGDĐT: Giấy mời Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
 62/KH-SGDĐT: Kế hoạch thanh tra/kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024
 61/KH-SGDĐT: Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
 330/QĐ-SGDĐT: Quyết định Thành lập Đội tuyển môn Cầu lông tham gia tập huấn và thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

 

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
Natural Natural Natural Natural Natural Natural
​​