Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Chủ đề năm học 2022-2023: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chi tiết tin

Phân tích kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017
27/01/2018 - Lượt xem: 3767

Năm 2017 là năm thứ ba tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPT QG), tỉnh Tiền Giang có tổng cộng 12.973 thí sinh dự thi.

Căn cứ dữ liệu được trích xuất từ phần mềm quản lý thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bước đầu phân tích, đo lường, đánh giá kết quả thi nhằm giúp cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, giáo viên có cái nhìn tổng thể và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và giảng dạy trong thời gian tới.

I. Kết quả chung toàn tỉnh

Toàn tỉnh có 12.325/12.512 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ 98,55%. Trong đó, hệ GDPT là 99,30% và hệ GDTX 82,3%; tổng cộng có 9.255/12.973 (tỉ lệ 71,34%) thí sinh có điểm ba môn tuyển sinh Đại học đạt từ điểm sàn (15,5 điểm) trở lên, trong đó có 09 học sinh có tổng điểm ba môn đạt 29,0 điểm trở lên. Điểm bình quân tất cả các môn thi của tỉnh Tiền Giang đều cao hơn điểm bình quân của toàn quốc (xem biểu đồ), trong đó hai môn Toán và Tiếng Anh đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

Hình 1: Biểu đồ điểm bình quân các môn thi

 

II. Kết quả theo môn và so sánh theo trường

1. Môn Toán: có 12.937 thí sinh dự thi môn Toán, điểm bình quân môn Toán toàn tỉnh đạt 5,68 đứng thứ 5 toàn quốc. Tổng công có 29 trường có điểm bình quân môn Toán trên 5,0, trong đó THPT Chuyên Tiền Giang có điểm bình quân cao nhất là 8,08, cũng là trường duy nhất có điểm bình quân > 8,0 cao hơn trường đứng thứ hai (THPT Nguyễn Đình Chiểu 7,11) gần 1,0 điểm, các trường THPT còn lại trong top 10 có điểm bình quân từ 6,3 đến 6,7.

Hình 2: Các trường có điểm bình quân môn Toán cao nhất

Có 8 trường có điểm bình quân môn Toán dưới 5,0 (xem biểu đồ), trong đó trường có điểm bình quân thấp nhất là THPT Nguyễn Văn Thìn đạt 4,48.

Hình 3: Các trường có điểm bình quân môn Toán thấp nhất

2. Môn Vật lý: có 9.355 thí sinh dự thi môn Vật lý, điểm bình quân môn Vật lý toàn tỉnh đạt 5,38. Trong số 10 trường có điểm bình quân cao nhất thì có trường THPT Chuyên và THPT Nguyễn Đình Chiểu có điểm bình quân trên 6,0, các trường còn lại có điểm bình quân từ 5,71 đến 5,98. Ngoài các trường có điều kiện thuận lợi tại các thị trấn, thị xã, đáng ghi nhận là trường THCS&THPT Tân Thới là trường mới được thành lập và nằm trên địa bàn khó khăn nhưng điểm bình quân môn Vật lý là 5,73 đứng thứ 9/37 trường.

Hình 4: Các trường có điểm bình quân môn Vật lý cao nhất

Toàn tỉnh có 12 trường THPT có điểm bình quân môn Vật lý dưới 5,0 (xem biểu đồ), thấp nhất là trường THPT Tứ Kiệt đạt 3,75.

Hình 5: Các trường có điểm bình quân môn Vật lý thấp nhất

3. Môn Hóa học: có 9.380 thí sinh dự thi Hóa học, điểm bình quân môn Hóa học toàn tỉnh đạt 5,40. Trong số 10 trường có điểm bình quân cao nhất thì trường THPT Chuyên Tiền Giang dẫn đầu với 7,35; các trường có điểm bình quân lớn hơn 6,0 lần lượt là: THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Đốc Binh Kiều và THPT Gò Công Đông; 6 trường còn lại có điểm bình quân từ 5,76 đến 5,95

Hình 6: Các trường có điểm bình quân môn Hóa học cao nhất

Toàn tỉnh có 14 trường có điểm bình quân môn Hóa học dưới 5,0, trong đó thấp nhất là trường THPT Nam Kì Khởi Nghĩa đạt 3,66.

Hình 7: Các trường có điểm bình quân môn Hóa học thấp nhất

4. Môn Sinh học: có 9.295 thí sinh dự thi môn Sinh học, điểm bình quân môn Sinh học toàn tỉnh đạt 4,95. Có tổng cộng 12 trường có điểm bình quân trên 5,0, trong đó trường THPT Chuyên Tiền Giang dẫn đầu với điểm bình quân 6,35 cao hơn trường đứng thứ hai là 0,84, các trường còn lại trong top 10 có điểm bình quân từ 5,16 đến 5,51.

Hình 8: Các trường có điểm bình quân môn Sinh học cao nhất

Toàn tỉnh có 25 trường có điểm bình quân môn Sinh học dưới 5,0, trong đó trường THPT Tứ Kiệt có điểm bình quân thấp nhất đạt 4,14.

Hình 9: Các trường có điểm bình quân môn Sinh học thấp nhất

5. Môn Ngữ văn: có 12.815 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, điểm bình quân môn Ngữ văn toàn tỉnh đạt 5,55. Có tổng cộng 32 trường có điểm bình quân môn Ngữ văn trên 5,0, trong đó THPT Nguyễn Đình Chiểu có điểm bình quân cao nhất là 6,37.

Hình 10: Các trường có điểm bình quân môn Ngữ văn cao nhất

 

Toàn tỉnh có 05 trường có điểm bình quân môn Ngữ văn dưới 5,0 trong đó thấp nhất là trường THPT Nguyễn Văn Thìn đạt 4,64.

Hình 11: Các trường có điểm bình quân môn Ngữ văn thấp nhất

6. Môn Lịch sử: có 4.301 thí sinh dự thi, điểm bình quân môn Lịch sử toàn tỉnh đạt 4,87. Trong số 10 trường có điểm bình quân cao nhất, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu dẫn đầu 7,06 và thứ hai là trường THPT Bình Đông 6,19; các trường còn lại có điểm bình quân từ 5,4 đến 5,98.

Hình 12: Các trường có điểm bình quân môn Lịch sử cao nhất

Có 16 trường có điểm bình quân dưới 5,0, trong đó trường thấp nhất là THPT Nguyễn Văn Thìn đạt 3,81.

Hình 13: Các trường có điểm bình quân môn Lịch sử thấp nhất

7. Môn Địa lý: Tổng cộng có 4.092 thí sinh dự thi, Môn Địa lý có tổng điểm bình quân toàn tỉnh là 6,53. 10 trường dẫn đầu đều có điểm bình quân cao hơn 7,0, trong đó trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cao nhất với điểm bình quân 7,66.

Hình 14: Các trường có điểm bình quân môn Địa lý cao nhất

Môn Địa lý không có trường THPT nào có điểm bình quân dưới 5,0, trường có điểm bình quân thấp nhất là THPT Gò Công cũng có điểm bình quân là 5,73.

Hình 15: Các trường có điểm bình quân môn Địa lý thấp nhất

8. Môn GDCD: trong kì thi THPT quốc gia năm 2017 lần đầu tiên môn GDCD trở thành môn thi chính thức, tỉnh Tiền Giang có tổng cộng có 3.583 thí sinh dự thi, kết quả tổng điểm bình quân toàn tỉnh đạt 8,11. Tổng cộng có 36 trường có thí sinh dự thi môn GDCD tất cả đều có điểm bình quân trên 7,0. Trường có điểm bình quân cao nhất là THPT Nguyễn Đình Chiểu là 8,81, trường THPT Nguyễn Văn Thìn có điểm bình quân thấp nhất cũng đạt 7,19.

Hình 16: Các trường có điểm bình quân môn GDCD cao nhất

9. Môn Tiếng Anh: Toàn tỉnh có 12.000 thí sinh dự thi, điểm bình quân môn Tiếng Anh toàn tỉnh đạt 4,96 đứng thứ 5 toàn quốc. Tổng cộng chỉ có 11 trường có điểm bình quân môn Tiếng Anh trên 5,0, trong đó trường THPT Chuyên Tiền Giang có điểm bình quân cao nhất đạt 7,33, đứng thứ hai là trường THPT Nguyễn Đình Chiểu và thứ ba là trường THPT Tân Hiệp, 8 trường còn lại trong có điểm bình quân từ 5,22 đến 5,8.

Hình 17: Các trường có điểm bình quân môn Tiếng Anh cao nhất

Toàn tỉnh có 26 trường có điểm bình quân môn Tiếng Anh dưới 5,0, trong đó có 09 trường có điểm bình quân dưới 4,0, thấp nhất là trường THPT Nguyễn Văn Thìn có điểm bình quân là 3,32.

Hình 16: Các trường có điểm bình quân môn Tiếng Anh thấp nhất

III. Đánh giá chung: Qua kết quả phân tích ta thấy trường THPT Chuyên Tiền Giang dẫn đầu toàn tỉnh điểm bình quân tất cả các môn Khoa học tự nhiên và môn Tiếng Anh, đặc biệt môn Toán có điểm bình quân đạt 8,08, tuy nhiên các môn Khoa học xã hội trường THPT Chuyên Tiền Giang có điểm bình quân không cao. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có điểm bình quân các môn KHTN và môn Tiếng Anh đứng thứ hai sau trường THPT Chuyên (trừ môn Sinh học đứng thứ 5), riêng các môn xã hội Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu luôn có điểm bình quân cao nhất. Trong các trường có điểm bình quân các bộ môn cao nhất, bên cạnh các trường THPT trọng điểm có điều kiện thuận lợi để tổ chức dạy học, điểm tuyển sinh đầu vào cao như THPT Cái Bè, THPT Đốc Binh Kiều, THPT Tân Hiệp, THPT Chợ Gạo, THPT Vĩnh Bình, THPT Trương Định, THPT Gò Công Đông, THPT Vĩnh Kim, THPT Phạm Thành Trung… còn có các trường ở các vùng khó khăn, điểm đầu vào thấp vẫn có điểm bình quân các môn khá cao như THCS&THPT Tân Thới, THCS&THPT Phú Thạnh, THPT Thiên Hộ Dương, THPT Tân Phước, THPT Bình Đông, THPT Lưu Tấn Phát …Ở chiều ngược lại, các trường có điểm bình quân các môn thấp nhất đều là những trường có điểm tuyển sinh đầu vào thấp, điều kiển tổ chức dạy học còn nhiều khó khăn.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong kỳ thi THPT QG năm 2017, các trường cần tổ chức phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm và sớm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém và ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi THPT QG năm 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ và Sở GDĐT, thưc hiện đúng Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018./.

Nguyễn Phương Toàn - Phó Giám đốc Sở GDĐT Tiền Giang

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

 

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
Natural Natural Natural Natural Natural Natural
​​