Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Chủ đề năm học 2022-2023: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Chi tiết tin

Đổi mới giáo dục và đào tạo ở huyện vùng lũ Cái Bè
18/10/2019 - Lượt xem: 2780

Nằm về phía tây, trong vùng ngập lũ tỉnh Tiền Giang, trong những năm qua cùng với đẩy mạnh phát huy các tiềm năng đất đai, lao động để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đẹp giàu theo hướng chung sống với lũ, huyện Cái Bè còn chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chù nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học 2019 – 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học.

Phương hướng chung là tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Huyện tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh toàn ngành.

Học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, huyện Cái Bè trong giờ tan trường (Ảnh: Nguyên Chương - Nguồn: Báo Ấp Bắc) 

Trong đó, đối với giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông trọng tâm là đổi mới phương thức dạy học, học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng đồng thời khắc phục triệt để tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Đối với giáo dục thường xuyên tích cực thực hiện đa dạng hóa nội dung, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân cũng như góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Cái Bè nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Để đạt mục tiêu, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè đề ra các nhóm nhiệm vụ quan trọng chủ yếu. Đó là rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông gắn với đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh.

Mặt khác, địa phương nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Vấn đề đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường học, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực mà nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là những vấn đề thiết thân đối với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè trong năm học 2019 – 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, Cái Bè quan tâm các nhóm giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo đồng thời với nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục địa phương, tăng cường huy động tốt các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo mà đặc biệt là khuyến khích xã hội hóa đầu tư cơ sở giáo dục ở những nơi có điều kiện.

Bên cạnh đó, công tác khảo thí và kiểm định chất lương giáo dục được tăng cường theo hướng đánh giá năng lực người học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, tin cậy, minh bạch, tạo thuận lợi cho cả người dạy lẫn người học. Huyện tăng cường công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài làm cơ sở xếp hạng, giao quyền tự chủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Cái Bè cũng sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của ngành về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tới các trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Theo đánh giá, trong năm học 2018 – 2019 vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè đã đạt những kết quả tốt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn ngành ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội và nhà trường…Quy mô và mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển ổn định; cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục từng bước được hiện đại hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân.

Năm học 2018 - 2019 vừa qua cũng ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong việc thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, duy trì ổn định chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non được nâng lên. Đây là cơ sở và nền tảng để ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè đúc kết và phát huy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020 đã đề ra./.

Minh Trí (Phân xã Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

 

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
Natural Natural Natural Natural Natural Natural
​​