Truy cập nội dung luôn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Báo cáo TEMIS năm học 2020 - 2021 - 24/12/2021 (số lượt xem: 114)
Báo cáo thống kê TEMIS năm học 2020 - 202...
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN CỦA GV&CBQL TRÊN HỆ THỐNG TEMIS
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN CỦA GV&CBQL TRÊN HỆ THỐNG TEMIS - 18/12/2021 (số lượt xem: 147)

Xem chi tiết nội dung báo cá...

BÁO CÁO TEMIS 2021: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
BÁO CÁO TEMIS 2021: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP - 18/12/2021 (số lượt xem: 233)

Xem chi tiết nội dung báo cá...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

 389/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ
 382/SGDĐT-TCHC: V/v đảm bảo học sinh độ tuổi sinh năm 2004 đến sinh năm 2009 có thẻ Căn cước công dân phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp
 39/KH-SGDĐT: Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục và Đào tạo
 49/BC-SGDĐT:Báo cáo Kết quả tổ chức đối thoại và tình hình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lần 1 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 06/TB-HĐTD: Thông báo thời gian dự giảng dạy kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2)

Liên kết Liên kết