Truy cập nội dung luôn

Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Thông tin các gói thầu ngành GDĐT
Thông tin các gói thầu ngành GDĐT

/documents/16124/18957016/thong+tin+cac+goi+thau.PNG.docx/b3b48c86-69c0-46f9-80cc-7552549949c3Thông tin các gói thầu ngành GDĐ...

Thông báo chọn nhà thầu
Thông báo chọn nhà thầu

Thông báo chọn nhà thầ...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 37/TB-SGDĐT: Về việc tổ chức thi đấu giao đoạn II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ X (năm 2019 – 2020).
 05/SHPL: Tài liệu sinh hoạt pháp luật 05/2020
 35/TB-SGDĐT: Thông báo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.
 02/HD-SGDĐT: Hướng dẫn về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 632/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 49
  Tổng lượt truy cập: 5606552