Truy cập nội dung luôn

Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Thông tin các gói thầu ngành GDĐT
Thông tin các gói thầu ngành GDĐT

/documents/16124/18957016/thong+tin+cac+goi+thau.PNG.docx/b3b48c86-69c0-46f9-80cc-7552549949c3Thông tin các gói thầu ngành GDĐ...

Thông báo chọn nhà thầu
Thông báo chọn nhà thầu

Thông báo chọn nhà thầ...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 43/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2019 - 2020 đối với GDTX
 Thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2020
 41/SGDĐT-TCHC: Về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên
 07/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 1904/SGDĐT-KHTC: V/v Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện, ngân hàng đề và thi phòng máy

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5592205