Truy cập nội dung luôn

Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục

Điện thoại: 073. 3872602   - Email: phongktkd.sotiengiang@moet.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở :

  • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí;
  • Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công tác khảo thí;
  • Thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp quản lý giáo dục;
  • Tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác khảo thí;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở xây dựng, quản lý  ngân hàng đề thi theo đúng quy định của pháp luật; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện và chỉ đạo các kỳ thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý chất lượng giáo dục theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Nhân sự:

 

1. Ông Lê Ngọc Linh , chức vụ:  Trưởng phòng.

Điện thoại: 0917.193900
Email: le.nglinh@gmail.com
2.Ông Trịnh Văn Dũng : Phó Trưởng phòng phụ trách về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi.
Điện thoại: 0988. 801 235
Email: dulieukt.tiengiang@moet.edu.vn
3. Ông Phan Văn Khoa : Chuyên viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
Điện thoại: 0902 937 902
Email: phanvankhoa.1959@gmail.com
4.Ông Nguyễn Ngọc Duy Khương : Chuyên viên phụ trách công tác văn bằng chứng chỉ.
Điện thoại: 0919 454 210
Email : n2dkhuong@gmail.com

 

Văn bản mới Văn bản mới

 1165/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử dùng cho các trường trung học cơ sở.
 Số 50/KH-SGDĐT: Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2018-2019
 Số 99/GM-SGDĐT: Giấy mời về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 Số 49/KH-SGDĐT: Kế hoạch Công tác Giáo dục chính trị và Công tác học sinh năm học 2018-2019.
 Số 1144 / SGDĐT-GDCNTX: V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ đối với vị trí công việc của công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết