Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 96 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
127/SGDĐT-KHTC 14-02-2020 127/SGDĐT-KHTC: Về việc lấy ý kiến về mức thu học phí năm học 2020 – 2021
06/QĐ-SGDĐT 04-02-2020 06/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
07/QĐ-SGDĐT 13-01-2020 07/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 148-lượt Xem
1904/SGDĐT-KHTC 10-01-2020 1904/SGDĐT-KHTC: V/v Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện, ngân hàng đề và thi phòng máy
05/TB-BMT 24-09-2019 05/TB-BMT: Thông báo kết quả chọn nhà thầu. 140-lượt Xem
1078/SGDĐT-KHTC 05-08-2019 1078/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
995/SGDĐT-KHTC 31-07-2019 995/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử dùng cho các trường Tiểu học 128-lượt Xem
506/SGDĐT-KHTC 06-05-2019 506/SGDĐT-KHTC: V/v thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi 172-lượt Xem
303/SGDĐT-KHTC 26-03-2019 303/SGDĐT-KHTC: V/v kiểm tra, góp ý đề án sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 158-lượt
0000 30-09-2018 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 9/2019 Trường THPT Thủ Khoa Huân 1-lượt Xem
1165/SGDĐT-KHTC 21-09-2018 1165/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử dùng cho các trường trung học cơ sở.
98/SGDĐT-KHTC 25-01-2018 98/SGDĐT-KHTC: V/v báo cáo số dư tiền dạy thêm học thêm năm 2017
34/QĐ-SGDĐT 21-01-2018 34/QĐ-SGDĐT: Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
67/SGDĐT-KHTC 19-01-2018 67/SGDĐT-KHTC: Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 và xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018 98-lượt
1694/SGDĐT-KHTC 29-12-2017 1694/SGDĐT-KHTC: V/v tổ chức các lớp phổ biến Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước. 216-lượt
1518/SGDĐT-KHTC 27-11-2017 V/v thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC 178-lượt Xem
1450/SGDĐT-KHTC 24-11-2017 1450/SGDĐT-KHTC: Kế hoạch kiểm tra đề nghị thanh lý tài sản
0000 25-10-2017 Lịch quyết toán quý III năm 2017 99-lượt
1140/SGDĐT-KHTC 12-09-2017 1140/SGDĐT-KHTC: V/v quy định mức thu học phí học nghề phổ thông năm học 2017 – 2018 156-lượt
1040/SGDĐT-KHTC 24-08-2017 1040/SGDĐT-KHTC: V/v số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu chi ngân sách nhà nước năm 2019-2020

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 47
  Tổng lượt truy cập: 5606550