Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 128 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1636/SGD ĐT-KHTC 21-10-2021 1636/SGD ĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
1635/SGD ĐT-KHTC 21-10-2021 1635/SGD ĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
1605/SGDĐT-KHTC 19-10-2021 1605/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1602/SGDĐT-KHTC 18-10-2021 1602/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1410/SGDĐT-KHTC 08-09-2021 1410/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai và quán triệt thực hiện các khoản thu đầu năm học 2021-2022.
1327/SGDĐT-KHTC 20-08-2021 1327/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học tập, luyện thi trực tuyến
110/TB-SGDĐT 20-08-2021 110/TB-SGDĐT: Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2021 357-lượt Xem
1219/SGDĐT-KHTC 30-07-2021 1219/SGDĐT-KHTC: V/v rà soát trang thiết bị chuyên dùng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2 và lớp 6
546/QĐ-SGDĐT 22-07-2021 546/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020của Sở Giáo dục và Đào tạo
1111/SGDĐT-KHTC 13-07-2021 1111/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn phần mềm Quản lý khoản thu và Phần mềm tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương
439/QĐ-SGDĐT 03-06-2021 439/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
668/SGDĐT-KHTC 11-05-2021 668/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức thu dịch vụ sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
667/SGDĐT-KHTC 11-05-2021 667/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến mức thu dịch vụ sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
450/SGDĐT-KHTC 07-04-2021 450/SGDĐT-KHTC: V/v đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021 – 2022
376/SGDĐT-KHTC 29-03-2021 376/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2021 – 2022
119/QĐ-SGDĐT 04-02-2021 119/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
70/QĐ-SGDĐT 22-01-2021 70/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
61/QĐ-SGDĐT 19-01-2021 61/QĐ-SGDĐT: Quyết định việc công bố công khai dự toán ngân sách (tăng, giảm) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
05/SGDĐT-TCHC 05-01-2021 05/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
2020/TB-SGDĐT 21-12-2020 2020/TB-SGDĐT: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 406
  Tổng lượt truy cập: 5693819