Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 118 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
439/QĐ-SGDĐT 03-06-2021 439/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
668/SGDĐT-KHTC 11-05-2021 668/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức thu dịch vụ sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
667/SGDĐT-KHTC 11-05-2021 667/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến mức thu dịch vụ sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
450/SGDĐT-KHTC 07-04-2021 450/SGDĐT-KHTC: V/v đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2021 – 2022
376/SGDĐT-KHTC 29-03-2021 376/SGDĐT-KHTC: V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2021 – 2022
119/QĐ-SGDĐT 04-02-2021 119/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
70/QĐ-SGDĐT 22-01-2021 70/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
61/QĐ-SGDĐT 19-01-2021 61/QĐ-SGDĐT: Quyết định việc công bố công khai dự toán ngân sách (tăng, giảm) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
05/SGDĐT-TCHC 05-01-2021 05/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
2020/TB-SGDĐT 21-12-2020 2020/TB-SGDĐT: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
1349/SGDĐT-KHTC 07-09-2020 1349/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu văn bằng chứng chỉ vào hệ thống dùng chung cho Sở, Phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
1262/SGDĐT-KHTC 01-09-2020 1262/SGDĐT-KHTC: Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
472/QĐ-SGDĐT 12-08-2020 472/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
434/QĐ-SGDĐT 23-07-2020 434/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
433/QĐ-SGDĐT 23-07-2020 433/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
432/QĐ-SGDĐT 21-07-2020 432/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
1043/SGDĐT-KHTC 21-07-2020 V/v tập huấn, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn quốc gia vào hệ thống dùng chung
361/QĐ-SGDĐT 06-07-2020 361/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
902/SGDĐT-KHTC 29-06-2020 902/SGDĐT-KHTC: Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020. 129-lượt Xem
127/SGDĐT-KHTC 14-02-2020 127/SGDĐT-KHTC: Về việc lấy ý kiến về mức thu học phí năm học 2020 – 2021

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 20
  Tổng lượt truy cập: 5665022