Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Tìm thấy 107 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1349/SGDĐT-KHTC 07-09-2020 1349/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu văn bằng chứng chỉ vào hệ thống dùng chung cho Sở, Phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
1262/SGDĐT-KHTC 01-09-2020 1262/SGDĐT-KHTC: Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
472/QĐ-SGDĐT 12-08-2020 472/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
434/QĐ-SGDĐT 23-07-2020 434/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
433/QĐ-SGDĐT 23-07-2020 433/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
432/QĐ-SGDĐT 21-07-2020 432/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (bổ sung) năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
1043/SGDĐT-KHTC 21-07-2020 V/v tập huấn, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn quốc gia vào hệ thống dùng chung
361/QĐ-SGDĐT 06-07-2020 361/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
902/SGDĐT-KHTC 29-06-2020 902/SGDĐT-KHTC: Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020. 117-lượt Xem
127/SGDĐT-KHTC 14-02-2020 127/SGDĐT-KHTC: Về việc lấy ý kiến về mức thu học phí năm học 2020 – 2021
06/QĐ-SGDĐT 04-02-2020 06/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
07/QĐ-SGDĐT 13-01-2020 07/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 153-lượt Xem
1904/SGDĐT-KHTC 10-01-2020 1904/SGDĐT-KHTC: V/v Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện, ngân hàng đề và thi phòng máy
05/TB-BMT 24-09-2019 05/TB-BMT: Thông báo kết quả chọn nhà thầu. 143-lượt Xem
1078/SGDĐT-KHTC 05-08-2019 1078/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
995/SGDĐT-KHTC 31-07-2019 995/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử dùng cho các trường Tiểu học 131-lượt Xem
472-2/BC-KHTC 24-07-2019 472-2/BC-KHTC: Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết tóan ngân sách năm 2018 3-lượt Xem
506/SGDĐT-KHTC 06-05-2019 506/SGDĐT-KHTC: V/v thực hiện Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi 173-lượt Xem
303/SGDĐT-KHTC 26-03-2019 303/SGDĐT-KHTC: V/v kiểm tra, góp ý đề án sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 159-lượt
29/QĐ-SGDĐT 29-01-2019 29/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai quyết tóan ngân sách năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 94
  Tổng lượt truy cập: 5622988