Truy cập nội dung luôn

Phòng kế hoạch tài chính Phòng kế hoạch tài chính

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1165/SGDĐT-KHTC 21-09-2018 1165/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế bài giảng điện tử dùng cho các trường trung học cơ sở.
98/SGDĐT-KHTC 25-01-2018 98/SGDĐT-KHTC: V/v báo cáo số dư tiền dạy thêm học thêm năm 2017
34/QĐ-SGDĐT 21-01-2018 34/QĐ-SGDĐT: Công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
67/SGDĐT-KHTC 19-01-2018 67/SGDĐT-KHTC: Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 và xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018 93-lượt
1694/SGDĐT-KHTC 29-12-2017 1694/SGDĐT-KHTC: V/v tổ chức các lớp phổ biến Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước. 206-lượt
1518/SGDĐT-KHTC 27-11-2017 V/v thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC 171-lượt Xem
1450/SGDĐT-KHTC 24-11-2017 1450/SGDĐT-KHTC: Kế hoạch kiểm tra đề nghị thanh lý tài sản
0000 25-10-2017 Lịch quyết toán quý III năm 2017 96-lượt
1140/SGDĐT-KHTC 12-09-2017 1140/SGDĐT-KHTC: V/v quy định mức thu học phí học nghề phổ thông năm học 2017 – 2018 145-lượt
1040/SGDĐT-KHTC 24-08-2017 1040/SGDĐT-KHTC: V/v số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu chi ngân sách nhà nước năm 2019-2020
927/SGDĐT-KHTC 02-08-2017 927/SGDĐT-KHTC: V/v Tập huấn triển khai phần mềm quản lý phí, học phí 139-lượt Xem
77/GM-SGDĐT 02-08-2017 77/GM-SGDĐT: Giấy mời tập huấn quy trình thực hiện việc giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập
754/SGDĐT-KHTC 20-06-2017 754/SGDĐT-KHTC: Định hướng triển khai phần mềm quản lý thu phí và học phí tại các đơn vị trực ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang 138-lượt Xem
02/HDLN-SGD-STC 19-06-2017 02/HDLN-SGD-STC: Hướng dẫn về việc định mức chi trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi Ngành Giáo dục 1064-lượt Xem
604/SGDĐT-KHTC 30-05-2017 604/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính 279-lượt Xem
362/SGDĐT-KHTC 07-04-2017 362/SGDĐT-KHTC: Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí năm 2017
237/SGDĐT-KHTC 13-03-2017 237/SGDĐT-KHTC: Thông báo lịch quyết toán quý 4/2016 các đơn vị trực thuộc 64-lượt Xem
18/SGDĐT-KHTC 22-02-2017 18/SGDĐT-KHTC: Báo cáo số liệu nguồn thu của đơn vị sự nghiệp theo yêu cầu của Thanh tra nhà nước tỉnh
117/SGDĐT-KHTC 15-02-2017 117/SGDĐT-KHTC: Thư mời tập huấn, hướng dẫn sử dụng thiết bị tương tác 281-lượt Xem
113/SGDĐT-KHTC 14-02-2017 113/SGDĐT-KHTC: V/v báo cáo nộp thuế dạy thêm, học thêm

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 782
  Tổng lượt truy cập: 5455896