Truy cập nội dung luôn

Phòng giáo dục chuyên nghiệp giáo dục thường xuyên Phòng giáo dục chuyên nghiệp giáo dục thường xuyên

Điện thoại: 073.3 870 294 - 073. 3 872 324

Chức năng và nhiệm vụ:

Theo quyết định 5443/QĐ.UBND của UBND tỉnh TG, là một phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giáo dục đào tạo trên lĩnh vực giáo dục thường xuyên và giáo dục (đào tạo) trung cấp chuyên nghiệp, nhiệm vụ:

1.1/ Trên lĩnh vực GDTX: nhiệm vụ
- Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm GDTX tỉnh, huyện; các cơ sở giảng dạy ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục không chính quy;
- Tham mưu và giúp giám đốc sở xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và kiểm tra công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cở sở;
-  Tham mưu và giúp Giám đốc sở xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và kiểm tra tổ chức hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường.
1.2/ Trên lĩnh vực GDCN:
- Giúp Giám đốc sở tổ chức triển khai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường THPT, các trung tâm; hướng dẫn và kiểm tra thực hiện tuyển sinh đối với các trường đào tạo (bậc CĐ, Trung cấp) trên địa bàn tỉnh.
- Giúp Giám đốc sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo nhân lực; thực hiện chức năng quản lý nhà nước (hướng dẫn, kiểm tra) về hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, hệ trung cấp trong các trường ĐH, CĐ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng: Lê Duy Dân

       - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác GDCN, GDTX và PCGD.THCS; Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN; Thư ký Ban Chỉ đạo CMC-PCGD tỉnh;

      - Theo dõi tổ chức hoạt động của các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX tỉnh;

      -  Một số công tác khác do Giám đốc phân công.

2. Phó Trưởng phòng: Dương Trung Trực

     - Phụ trách công tác CMC-PCGD Trung học cơ sở; Thư ký BCĐ CMC-PCGD tỉnh;

     - Hướng dẫn và theo dõi hoạt động của các  trung tâm GDTX huyện, thành, thị và Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;

     - Một số công tác khác do trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên: Trần Ngọc Thành

     - Phụ trách công tác bổ túc văn hóa; quản lý, cấp phát văn bằng, bản sao văn bằng hệ bổ túc;

     - Phụ trách bộ môn Văn  hệ bổ túc.

4. Chuyên viên: Nguyễn Hoài Tấn

    - Hướng dần, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các cơ sở dạy Tin học, ngoại ngữ;

    - Tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục cấp giấy phép giảng dạy Tin học, ngoại ngữ;

     - Phụ trách bộ môn Vật Lý hệ bổ túc.

5. Chuyên viên: Nguyễn Trường Giang

    - Theo dõi tổ chức hoạt động của các trường Trung cấp chuyên nghiệp.

Văn bản mới Văn bản mới

 Mời họp mặt cựu học sinh khóa 17 (lớp 6 năm học 1971-1972) Trường THPT Trương Định, thị xã Gò Công
 Số liệu tuyển sinh 10 năm học 2018-2019 (tính đến ngày 26/5/2018)
 609/SGDĐT-VP: V/v phòng, tránh học sinh tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.
 595/SGDĐT-GDCNTX: V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 đối với GDTX.
 592/SGDĐT-GDCNTX: V/v kiểm tra hoạt động của các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học

Liên kết Liên kết