Truy cập nội dung luôn

Phòng giáo dục chuyên nghiệp giáo dục thường xuyên Phòng giáo dục chuyên nghiệp giáo dục thường xuyên

Điện thoại: 073.3 870 294 - 073. 3 872 324

Chức năng và nhiệm vụ:

Theo quyết định 5443/QĐ.UBND của UBND tỉnh TG, là một phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giáo dục đào tạo trên lĩnh vực giáo dục thường xuyên và giáo dục (đào tạo) trung cấp chuyên nghiệp, nhiệm vụ:

1.1/ Trên lĩnh vực GDTX: nhiệm vụ
- Giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm GDTX tỉnh, huyện; các cơ sở giảng dạy ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục không chính quy;
- Tham mưu và giúp giám đốc sở xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và kiểm tra công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cở sở;
-  Tham mưu và giúp Giám đốc sở xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và kiểm tra tổ chức hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường.
1.2/ Trên lĩnh vực GDCN:
- Giúp Giám đốc sở tổ chức triển khai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường THPT, các trung tâm; hướng dẫn và kiểm tra thực hiện tuyển sinh đối với các trường đào tạo (bậc CĐ, Trung cấp) trên địa bàn tỉnh.
- Giúp Giám đốc sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo nhân lực; thực hiện chức năng quản lý nhà nước (hướng dẫn, kiểm tra) về hoạt động đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, hệ trung cấp trong các trường ĐH, CĐ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng: Lê Duy Dân

       - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác GDCN, GDTX và PCGD.THCS; Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN; Thư ký Ban Chỉ đạo CMC-PCGD tỉnh;

      - Theo dõi tổ chức hoạt động của các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX tỉnh;

      -  Một số công tác khác do Giám đốc phân công.

2. Phó Trưởng phòng: Dương Trung Trực

     - Phụ trách công tác CMC-PCGD Trung học cơ sở; Thư ký BCĐ CMC-PCGD tỉnh;

     - Hướng dẫn và theo dõi hoạt động của các  trung tâm GDTX huyện, thành, thị và Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;

     - Một số công tác khác do trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên: Trần Ngọc Thành

     - Phụ trách công tác bổ túc văn hóa; quản lý, cấp phát văn bằng, bản sao văn bằng hệ bổ túc;

     - Phụ trách bộ môn Văn  hệ bổ túc.

4. Chuyên viên: Nguyễn Hoài Tấn

    - Hướng dần, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các cơ sở dạy Tin học, ngoại ngữ;

    - Tiếp nhận hồ sơ và lập thủ tục cấp giấy phép giảng dạy Tin học, ngoại ngữ;

     - Phụ trách bộ môn Vật Lý hệ bổ túc.

5. Chuyên viên: Nguyễn Trường Giang

    - Theo dõi tổ chức hoạt động của các trường Trung cấp chuyên nghiệp.

Văn bản mới Văn bản mới

 Họp Sơ kết công tác quý I năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018
 Tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật. Số 03/2018
 262/SGDĐT-GDTrH: V/v tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho kỳ thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông năm học 2017-2018.
 248 /SGDĐT-VP: V/v tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết Liên kết