Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ năm học 2017-2018 Nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giá...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018
Thực hiện công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018; Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc b...
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2017 - 2018
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục...
Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành Giáo dục và Đào tạo...
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018
Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018 như sau...
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục...
Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 2018
Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 201...
Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018
Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” trong các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 như sau...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
Thực hiện Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH, ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2017-2018; Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang v...
Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trực thuộc, nội dung cụ thế như sau...
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho, đề nghị lãnh đạo các đoàn thể...

Văn bản mới Văn bản mới

 328 /QĐ-SGDĐT: Quyết định về viêc̣ thanh tra dạy thêm, học thêm trên địa bàn tinh Tiên Giang.
 31/TB-SGDĐT: Thông báo Kết quả sơ tuyển vận động viên Rowing lần 1 và tuyển chọn lần 2 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ.
 663/SGDĐT-TCCB: Báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018.
 56/GM-SGDĐT: Giấy mời Tham dự Lễ Tổng kết phát thưởng Hội thi vẽ tranh lần thứ II.
 59/GM-SGDĐT: Giấy mời Dự Hội nghị-Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5293442