Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ năm học 2017-2018 Nhiệm vụ năm học 2017-2018

Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2018-2019
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2018-2019

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục;Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019;Căn cứ Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo...

Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019
Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019

Ngày 31/08/2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019...

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo, ...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018; Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 20...

Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2017 - 2018
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2017 - 2018

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục...

Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang

Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành Giáo dục và Đào tạo...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018 như sau...

Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục...

Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 2018
Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 2018

Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 201...

Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” trong các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 như sau...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH, ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2017-2018; Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-20...

Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020
Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trực thuộc, nội dung cụ thế như sau...

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho, đề nghị lãnh đạo các đoàn thể tỉnh quán triệt phương hướng và tập trung thực hi...

Văn bản mới Văn bản mới

 V/v thông tin đến học sinh kế hoạch giao lưu kỷ niệm 30 năm thành lập Báo Mực Tím tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
 Danh sách 28 học sinh nhận học bổng “Vì tương lai Việt Nam” của Báo Mực Tím
 51/TB-SGDĐT: Thông báo về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chất lượng giáo dục và hồ sơ học sinh tiểu học, năm học 2018-2019
 Số 1207/SGDĐT-TCCB: V/v nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức viên chức quản lý.
 Số 55/KHLN-SGDĐT-CĐGD: Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân" năm học 2018-2019.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 398
  Tổng lượt truy cập: 5418861