Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ năm học 2017-2018 Nhiệm vụ năm học 2017-2018

Kế hoạch BDTX cho cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 Kế hoạch BDTX cho cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018
Thực hiện công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018; Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày...
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2017 - 2018 Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2017 - 2018
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục.
Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2017-2018 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
Nhằm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành Giáo dục và Đào tạo;
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018
Sở Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2017-2018 như sau:
Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018 Kế hoạch công tác Thư viện trường học năm học 2017 - 2018
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục;
Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 2018 Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 2018
Kế hoạch Công tác Y tế trường học năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018 Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018
Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” trong các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
Thực hiện Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH, ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2017-2018; Quyết định số...
Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo; các...

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 1685
  Tổng lượt truy cập: 5121499