Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày 29/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học mới áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau: Ngày tựu trường 08/8/2016 (riêng giáo dục mầm non ngày 15/8/2016). Ngày khai giảng 05/9/2016. Kết thúc học kỳ II ngày 27/5/2017. Kết thúc năm học ngày 30/5/2017. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 10/6/2017. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/7/2017. Thời gian nghỉ Tết âm lịch 14 ngày (từ ngày 23/01/2017 - 05/02/2017).

  Tải văn bản


Tin liên quan
Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện    05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN    04/10/2016
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017    27/09/2016
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017    27/09/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017    27/09/2016