Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017

Năm học 2016-2017 là năm đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 07-Ctr/TĐTN-TNTH

ngày 01/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tăng cường nâng cao vai trò của phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em giai đoạn 2013 - 2020 góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017

 Tải văn bản


Tin liên quan
Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện    05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN    04/10/2016
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017    27/09/2016
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017    27/09/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017    27/09/2016