Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017

Năm học 2016 - 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang triển khai Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

 Tải văn bản


Tin liên quan
Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện    05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN    04/10/2016
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017    27/09/2016
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017    27/09/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017    27/09/2016