Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017

Thực hiện công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1130/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 – 2017, nay Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn giáo dục trung học năm học 2016 – 2017 trên địa bàn toàn tỉnh, gồm các bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục thể chất – GDQP-AN, Âm nhạc, Mỹ thuật

 

 Tải văn bản

 


Tin liên quan
Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện    05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN    04/10/2016
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017    27/09/2016
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017    27/09/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017    27/09/2016