Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

Ngày 15/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, đề nghị lãnh đạo các đoàn thể quán triệt phương hướng và tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016 - 2017

  Tải văn bản

 


Tin liên quan
Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện    05/07/2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN    04/10/2016
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017    27/09/2016
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017    27/09/2016
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017    27/09/2016
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017    27/09/2016
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017    27/09/2016