Truy cập nội dung luôn

Nhiệm vụ 2016 - 2017 Nhiệm vụ 2016 - 2017

Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo Tiền Giang: Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, từ đầu năm đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017 đối với GDCN
Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về...
Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017 Hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ các bộ môn GDTrH năm học 2016 – 2017
Thực hiện công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1130/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo...
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017 Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017
Công tác Tư tưởng – Văn hóa năm học 2016 – 2017
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017 Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017
Công tác Thư viện trường học năm học 2016 - 2017
Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017 Kế hoạch liên ngành Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2016 - 2017
Năm học 2016-2017 là năm đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 07-Ctr/TĐTN-TNTH
Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017 Kế hoạch liên ngành công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2016 – 2017
Năm học 2016 - 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017 Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017
Kế hoạch Công tác Thiết bị năm học 2016 – 2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017
Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày 29/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 297/NGCBQLGD-NG ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017,
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017
Ngày 15/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017.