Truy cập nội dung luôn

Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch Công tác tuần 14 năm 2017 (27/03/2017 - 02/04/2017)

 

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2017( 27/03/2017 - 02/04/2017)        
             
                           
Thứ Buổi Nội dung Địa điểm Thành phần
 Thứ 2  (27/03/2017)  Sáng - Họp với Thường trực Tỉnh ủy
- Làm việc tại cơ quan
- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan
- Phòng họp Tỉnh ủy
- Phòng làm việc
- Phòng làm việc

- Phòng làm việc
- Giám đốc
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
  Chiều - Họp BCH Đảng uỷ Sở GDĐT

- Làm việc tại cơ quan
- Họp triển khai KH ngày Sách VN.
- Phòng họp SGD

- Phòng làm việc
- Sở Thông tin & TT.
- Giám đốc, PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
 Thứ 3  (28/03/2017)  Sáng - Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh - Phòng họp SGD - Ban Giám đốc
  Chiều - Làm việc tại cơ quan
- Làm việc tại cơ quan
- Làm việc tại cơ quan

- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, PL đối với đội ngũ nhà giáo và CB QLGD giai đoạn 2010 - 2016.
- Phòng làm việc
- Phòng làm việc
- Phòng làm việc

- UBND TP. Mỹ Tho
- Giám đốc
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
 Thứ 4  (29/03/2017)  Sáng - Làm việc tại cơ quan
- Tập huấn công tác BĐG
- Làm việc tại cơ quan

- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, PL đối với đội ngũ nhà giáo và CB QLGD giai đoạn 2010 - 2016.
- Phòng làm việc
- Trung tâm HN tỉnh
- Phòng làm việc

- UBND huyện Cái Bè.
- Giám đốc
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
  Chiều - Làm việc tại cơ quan
- Tập huấn công tác BĐG
- Họp lãnh đạo Hội đồng thi chọn HS giỏi THTN cấp tỉnh
- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, PL đối với đội ngũ nhà giáo và CB QLGD giai đoạn 2010 - 2016.
- Trung tâm HN tỉnh
- THPT Chuyên TG


- UBND huyện Tân Phước.
- Giám đốc
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
 Thứ 5  (30/03/2017)  Sáng - Làm việc tại cơ quan
- Họp BTV CDGD Tỉnh
- Tổ chức thi chọn HS giỏi THTN cấp tỉnh
- Làm việc tại cơ quan
- Phòng làm việc
- VP CĐGD
- THPT Chuyên TG

- Phòng làm việc
- Giám đốc
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
  Chiều - Sơ kết công tác xây dựng cơ bản quý 1
- Làm việc tại cơ quan
- Tổ chức thi chọn HS giỏi THTN cấp tỉnh
- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, PL đối với đội ngũ nhà giáo và CB QLGD giai đoạn 2010 - 2016.
- Trung tâm HN. tỉnh

- Phòng làm việc

- THPT Chuyên TG

- UBND huyện Tân Phú Đông.
- Giám đốc

- PGĐ Trần Thị Quý Mão

- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
 Thứ 6  (31/03/2017)  Sáng - Làm việc tại cơ quan
- Chấm thi GVDGTH
- Tổ chức thi chọn HS giỏi THTN cấp tỉnh
- Làm việc tại cơ quan
- Phòng làm việc
- Thị xã Gò Công
- THPT Chuyên TG

- Phòng làm việc
- Giám đốc
- PGĐ Trần Thị Quý Mão
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
  Chiều - 14g00 Họp cơ quan
- Tổ chức thi chọn HS giỏi THTN cấp tỉnh
- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, PL đối với đội ngũ nhà giáo và CB QLGD giai đoạn 2010 - 2016.
- Hội trường SGD
- THPT Chuyên TG

- UBND tỉnh.
- Toàn thể cơ quan
- PGĐ Nguyễn Phương Toàn
- PGĐ Huỳnh Thị Phượng.
 Thứ 7  (01/04/2017)  Sáng      
  Chiều      
Chủ nhật  (02/04/2017)  Sáng      
  Chiều      

Tin liên quan
Lịch công tác tuần 26 năm 2017( 19/06/2017 - 25/06/2017)    19/06/2017
Lịch công tác tuần 25 năm 2017(12/06/2017 - 18/06/2017)    12/06/2017
Lịch công tác tuần 24 năm 2017 (05/06/2017 - 11/06/2017)    06/06/2017
Lịch công tác tuần 23 năm 2017 (29/05/2017 - 04/06/2017)    31/05/2017
Lịch công tác tuần 22 năm 2017 (22/05/2017 - 28/05/2017)    22/05/2017
Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (01/05/2017 - 07/05/2017)    16/05/2017
Lịch công tác tuần 21 năm 2017 (15/05/2017 - 21/05/2017)    16/05/2017
Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (08/05/2017 - 14/05/2017)    09/05/2017
Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (24/04/2017 - 30/04/2017)    24/04/2017
Lịch Công tác tuần 17 năm 2017 (17/04/2017 - 23/04/2017)    18/04/2017

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 831/TB-CĐGD: Thông báo về việc duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm 2017
 830/TM-CĐGD: Thư mời dự tập huấn Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022
 754/SGDĐT-KHTC: Định hướng triển khai phần mềm quản lý thu phí và học phí tại các đơn vị trực ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang
 40/KH-BCĐCTGĐ: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017
 02/HDLN-SGD-STC: Hướng dẫn về việc định mức chi trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức các kỳ thi Ngành Giáo dục

Liên kết Liên kết