Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Dự thảo Nghị định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo dự thảo Nghị định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến1.

 


Xem toàn văn bản(9-lượt)
Ngày bắt đầu 2015/01/05 Ngày hết hạn 2030/01/30
Các ý kiến đóng góp

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 43
  Tổng lượt truy cập: 5588388