Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin - Danh mục Danh sách tin - Danh mục

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021 của Sở Giáo duc và Đào tạo tỉnh Tiền Gian...
Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạ...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 202...
Báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 202...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 09/TB-HĐTD: Thông báo Kết quả điểm thi thực hành tiết dạy (Vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
 109/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 37,38,39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 71/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v triển khai Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 149
  Tổng lượt truy cập: 5717257