Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2021

Chi tiết tin

Người thầy không ngừng đổi mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới
18/11/2021 - Lượt xem: 265

Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, nền giáo dục của Việt Nam đã và đang bước vào xu thuế đổi mới và  hội nhập. Thời đại công nghệ 4.0 đã tạo ra nhiều tiện ích, đổi thay lớn lao về mặt giáo dục, tuy nhiên phải nhìn nhận rằng, không có gì có thể thay thế được vai trò của người thầy. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh nhà tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và là điểm sáng về giáo dục của Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2021), Phóng viên Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Quang Trí, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT.

* Phóng viên (PV): Thưa Tiến sĩ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu được xem là những nhiệm vụ trọng yếu đặt ra cho toàn ngành để góp phần nâng cao chất lượng GDĐT cho tỉnh Tiền Giang?

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn ngành sẽ tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng GDĐT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh theo tinh thần “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực” với những định hướng sau: 

Thứ nhất là tổ chức sắp xếp hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, quy mô trường, lớp phù hợp và khoa học. Toàn ngành tổ chức sắp xếp hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô trường, lớp từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đến các trường trung cấp, cao đẳng, đại học một cách khoa học và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thứ hai là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Từng bước xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trường theo Luật Giáo dục năm 2019. Thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở quy hoạch và đạt chuẩn các vị trí chức danh quản lý giáo dục; thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chủ chốt các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên,

Thứ ba là tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Thực hiện mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo các mục tiêu về giáo dục cần đạt được đối với từng cấp học theo Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học. Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội; Giáo dục THCS, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; Giáo dục THPT đảm bảo phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, dạy và học trong nhà trường.

Thứ tư là thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ở bậc mầm non đạt 70%, bậc tiểu học đạt 80%; bậc trung học cơ sở đạt 70% và bậc trung học phổ thông đạt 70%.

Thứ năm là tiếp tục phát huy tốt các nguồn lực. Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. Thực hiện xã hội hóa sự nghiệp giáo dục hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân. Đẩy mạnh hợp tác giáo dục trong nước và quốc tế theo nguyên tắc các bên cùng có lợi. Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích nghi một cách linh động, sáng tạo với môi trường và nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tiến sĩ Lê Quang Trí thăm, động viên học sinh ở Trường THCS Phú Đông

* PV: Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong tình hình mới, ngành giáo dục đã triển khai thực hiện đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ra sao?

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhà giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình đổi mới. Toàn ngành có trên 19.139 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, nhà giáo tỉnh nhà đã có ý thức chính trị sâu sắc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; rất nhiều giáo viên đã nỗ lực sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, nhiều giáo viên đã không ngại vượt khó, bám trường, bám lớp để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

 Ngành Giáo dục đang triển khai đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm mục tiêu xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo các quy định hiện hành; đồng thời từng bước nâng cao và chuẩn hóa về trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về tư tưởng chính trị, mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống; thường xuyên được cập nhật phương pháp giảng dạy, kiến thức, kỹ năng mới cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có đủ trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* PV: Theo Tiến sĩ, vai trò của người thầy trong xã hội hiện nay có gì khác so với trước đây đặc biệt là trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang thực hiện đổi mới?

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Nếu như trước đây xã hội biết đến người thầy với vai trò là người truyền đạt tri thức, thì hiện nay người thầy được biết đến với vai trò, trọng trách vô cùng to lớn, không chỉ dừng lại ở truyền đạt tri thức cho học

trò. Theo đó, trong xã hội hiện nay mà nhiều người vẫn thường hay gọi là “xã hội 4.0”, đòi hỏi người thầy không chỉ dạy chữ, truyền đạt tri thức, mà phải biết quan tâm, chăm sóc, tìm hiểu học sinh bằng cả trái tim, lòng bao dung, biết khơi dậy và phát triển nội lực của học sinh.

Đứng trước bối cảnh của đổi mới giáo dục, đặc biệt trước mắt là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, việc truyền thụ tri thức của người thầy trong xã hội hiện nay không còn là việc truyền dạy “một chiều” như trước, mà người thầy phải chủ động, hỗ trợ, dẫn dắt, truyền dạy kỹ năng cho học sinh, nghĩa là hướng đến yêu cầu thực hành chứ không phải lý thuyết suông như trước đây. Bên cạnh đó thì người thầy không ngừng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Và một điểm thiết nghĩ đây sẽ là vấn đề xuyên suốt đi theo mỗi cuộc đời của ai đã chọn nghề giáo đó là người thầy cần phải gương mẫu ngay trong cả lời nói và hành động.

* PVTrước bối cảnh đổi mới, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người thầy cần làm gì để thích ứng tình hình mới?

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Để đáp ứng những yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD-ĐT hiện nay, người thầy luôn phải tự thân phấn đấu rất cao. Thứ nhất, người thầy cần gương mẫu trong lời nói và hành động; thứ hai là, cần không ngừng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đặc biệt là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy thích ứng tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, theo tôi, tinh thần lao động của người thầy không chỉ dừng lại ở tinh thần trách nhiệm, mà đòi hỏi phải có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề, trăn trở về nghề. Người thầy phải hiểu sâu sắc và sống có trách nhiệm với sự tôn vinh cao quý mà xã hội đã tin tưởng. Hơn ai hết, người thầy phải là nhà giáo dục, biết lắng nghe, biết thấu hiểu và biết chia sẻ đối với những người xung quanh, đòi hỏi sự phấn đấu và hy sinh rất lớn của người thầy trong giai đoạn hiện nay.

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), tôi rất mong rằng đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình hơn nữa. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tỉnh nhà không ngừng xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi thầy giáo, cô giáo phải năng động, sáng tạo, vượt lên những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kính trọng, tôn vinh mà xã hội dành cho nghề giáo.

Tôi thân ái gởi lời chúc quý thầy cô giáo và cán bộ quản lý, nhân viên toàn ngành GDĐT tỉnh nhà cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là sẽ có nhiều tâm huyết, phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người” của mình, cùng với toàn ngành đưa sự nghiệp GDĐT tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới.

Phi Công 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 09/TB-HĐTD: Thông báo Kết quả điểm thi thực hành tiết dạy (Vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
 109/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 37,38,39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 71/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v triển khai Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021

 

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
Natural Natural Natural Natural Natural Natural
​​