Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

14 giờ 13/11/2018 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục------11/11/2018: Khởi động chương trình "Đường đến vinh quang" năm thứ X - năm học 2018-2019

Chi tiết tin

Quy định mới về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường học
08/11/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư: Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Ngày 22/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư: Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Một số điểm cần lưu ý tại các Thông tư này như sau:

- Các Thông tư quy định các tiêu chí Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018, thay thế các quy định trước đây về các tiêu chí Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Về Cấp độ Công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục có 04 cấp độ: (cấp độ 1, 2, 3, 4)

-  Về Mức độ Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia: có 2 mức độ: (mức độ 1, 2). Nếu trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 sẽ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;  nếu trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục  cấp độ 3 trở lên sẽ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;

- Đối với các trường đang thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia thì được thực hiện tiếp cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

- Đối với các trường tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài thực hiện theo các Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT, 19/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018.

 

Duy Khang – Văn phòng Sở

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 701/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc cử đại biểu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
 700/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc thành lập tổ Trọng tài Giải Bóng chuyền Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2018.
 683/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc Ban hành Quy tắc Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh học sinh Trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2018-2019
 664/QĐ-SGDĐT: Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

Tin Ảnh Tin Ảnh

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 527
  Tổng lượt truy cập: 5452579