Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2021

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công
27/07/2017 - Lượt xem: 471

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công xây dựng Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 13/10/2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo có Kế hoạch số 156/KH-PGDĐT ngày 14/3/2017 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến các chi bộ trực thuộc và các cơ sở giáo dục.

 
Qua đó, cấp ủy, chi bộ trực thuộc, các trường tùy vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên, giáo viên thông suốt, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, chi bộ thực hiện khá chặt chẽ gắn liền với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, biểu hiện qua những việc làm tự giác hàng ngày, trong mối quan hệ với cá nhân, gia đình, với công việc, tập thể và cộng đồng.
 
 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Đảng ủy rất chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã tiến hành kiểm tra chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca, chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh, chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương, chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn thể trong trường nêu gương người tốt, việc tốt trong phiên họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn gắn với việc thực hiện Sổ tay nhật ký làm theo lời Bác; đã thực hiện tốt công tác duy trì sỉ số, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào thi đua sưu tầm tranh, ảnh, sách báo, tư liệu về Bác. Tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ hàng tháng của chi bộ, giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo và chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca tổ chức cho đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ chi bộ hàng tháng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho bản thân phấn đấu học tập và làm theo, để thực hiện tốt công tác mình phụ trách.

Thực hiện kế hoạch của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, bậc học mầm non đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục mầm non, các trường TH-THCS sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh", được giảng dạy theo hướng tích hợp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội. Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công đã tổ chức nhiều phong trào, hội thi ở cấp thị xã và tham gia dự thi cấp tỉnh đạt nhiều giải thưởng cao về chủ đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như: hội diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, các phong trào thể dục thể thao, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học…

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đi vào chiều sâu; lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là các hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng để đề ra chương trình, mục tiêu phấn đấu trong công tác, học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cá nhân theo tiêu chí "Không vi phạm đạo đức nhà giáo".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hồng Châu  (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang)
Qua đó, cấp ủy, chi bộ trực thuộc, các trường tùy vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên, giáo viên thông suốt, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, chi bộ thực hiện khá chặt chẽ gắn liền với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, biểu hiện qua những việc làm tự giác hàng ngày, trong mối quan hệ với cá nhân, gia đình, với công việc, tập thể và cộng đồng.
 
 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Đảng ủy rất chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã tiến hành kiểm tra chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca, chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh, chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương, chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn thể trong trường nêu gương người tốt, việc tốt trong phiên họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn gắn với việc thực hiện Sổ tay nhật ký làm theo lời Bác; đã thực hiện tốt công tác duy trì sỉ số, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào thi đua sưu tầm tranh, ảnh, sách báo, tư liệu về Bác. Tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ hàng tháng của chi bộ, giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo và chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca tổ chức cho đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ chi bộ hàng tháng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho bản thân phấn đấu học tập và làm theo, để thực hiện tốt công tác mình phụ trách.

Thực hiện kế hoạch của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, bậc học mầm non đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục mầm non, các trường TH-THCS sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh", được giảng dạy theo hướng tích hợp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội. Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công đã tổ chức nhiều phong trào, hội thi ở cấp thị xã và tham gia dự thi cấp tỉnh đạt nhiều giải thưởng cao về chủ đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như: hội diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, các phong trào thể dục thể thao, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học…

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đi vào chiều sâu; lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là các hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng để đề ra chương trình, mục tiêu phấn đấu trong công tác, học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cá nhân theo tiêu chí "Không vi phạm đạo đức nhà giáo".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồng Châu  (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang)

Qua đó, cấp ủy, chi bộ trực thuộc, các trường tùy vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên, giáo viên thông suốt, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, chi bộ thực hiện khá chặt chẽ gắn liền với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, biểu hiện qua những việc làm tự giác hàng ngày, trong mối quan hệ với cá nhân, gia đình, với công việc, tập thể và cộng đồng.
 
 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Đảng ủy rất chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã tiến hành kiểm tra chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca, chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh, chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương, chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn thể trong trường nêu gương người tốt, việc tốt trong phiên họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn gắn với việc thực hiện Sổ tay nhật ký làm theo lời Bác; đã thực hiện tốt công tác duy trì sỉ số, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào thi đua sưu tầm tranh, ảnh, sách báo, tư liệu về Bác. Tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ hàng tháng của chi bộ, giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo và chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca tổ chức cho đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ chi bộ hàng tháng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho bản thân phấn đấu học tập và làm theo, để thực hiện tốt công tác mình phụ trách.

Thực hiện kế hoạch của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, bậc học mầm non đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục mầm non, các trường TH-THCS sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh", được giảng dạy theo hướng tích hợp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội. Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công đã tổ chức nhiều phong trào, hội thi ở cấp thị xã và tham gia dự thi cấp tỉnh đạt nhiều giải thưởng cao về chủ đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như: hội diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, các phong trào thể dục thể thao, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học…

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đi vào chiều sâu; lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là các hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng để đề ra chương trình, mục tiêu phấn đấu trong công tác, học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cá nhân theo tiêu chí "Không vi phạm đạo đức nhà giáo".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồng Châu  (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang)

Qua đó, cấp ủy, chi bộ trực thuộc, các trường tùy vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập trong cán bộ, đảng viên, giáo viên thông suốt, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, chi bộ thực hiện khá chặt chẽ gắn liền với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, biểu hiện qua những việc làm tự giác hàng ngày, trong mối quan hệ với cá nhân, gia đình, với công việc, tập thể và cộng đồng.
 
 
Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Đảng ủy rất chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã tiến hành kiểm tra chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca, chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh, chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương, chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, các chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Bình Minh thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn thể trong trường nêu gương người tốt, việc tốt trong phiên họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, tổ công đoàn gắn với việc thực hiện Sổ tay nhật ký làm theo lời Bác; đã thực hiện tốt công tác duy trì sỉ số, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Chi bộ Trường Mẫu giáo Hướng Dương đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào thi đua sưu tầm tranh, ảnh, sách báo, tư liệu về Bác. Tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ hàng tháng của chi bộ, giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo và chi bộ Nhà trẻ Sơn Ca tổ chức cho đảng viên kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các phiên họp lệ kỳ chi bộ hàng tháng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho bản thân phấn đấu học tập và làm theo, để thực hiện tốt công tác mình phụ trách.

Thực hiện kế hoạch của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo, bậc học mầm non đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình giáo dục mầm non, các trường TH-THCS sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh", được giảng dạy theo hướng tích hợp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội. Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gò Công đã tổ chức nhiều phong trào, hội thi ở cấp thị xã và tham gia dự thi cấp tỉnh đạt nhiều giải thưởng cao về chủ đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" như: hội diễn văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân, các phong trào thể dục thể thao, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học…

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách toàn diện, đi vào chiều sâu; lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là các hành vi vi phạm về đạo đức nhà giáo. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng để đề ra chương trình, mục tiêu phấn đấu trong công tác, học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cá nhân theo tiêu chí "Không vi phạm đạo đức nhà giáo".

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồng Châu  (Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 09/TB-HĐTD: Thông báo Kết quả điểm thi thực hành tiết dạy (Vòng 2), kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
 109/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Thông tư số 37,38,39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
 46/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 71/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v triển khai Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021

 

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
Natural Natural Natural Natural Natural Natural
​​