Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo - 16/11/2020 (số lượt xem: 125)

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thực hiện Công văn số 420/SNV-CCHC ngày 27 tháng 02 năm 2020 c...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thi và tuyển sinh, giáo dục và đào tạo, giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thi và tuyển sinh, giáo dục và đào tạo, giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang - 26/10/2020 (số lượt xem: 63)

Ngày 26/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 05 thủ tục, cấp huyện: 05 thủ tục) trong các lĩnh vực thi và tuyển sinh, giáo dục và đào tạo, giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học thuộc...

Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo - 09/10/2020 (số lượt xem: 59)

Sau thời gian rà soát, đánh giá TTHC, ngày 06/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Gi...

Về tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý 3 năm 2020
Về tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý 3 năm 2020 - 18/09/2020 (số lượt xem: 49)

​Thực hiện Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo - 22/08/2020 (số lượt xem: 36)

​Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; ...

91,43% người dân hài lòng với dịch vụ giáo dục công lập
91,43% người dân hài lòng với dịch vụ giáo dục công lập - 11/07/2020 (số lượt xem: 44)

Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang vừa hoàn thành đợt khảo sát sự hài lòng của người dân và người học về tiếp cận dịch vụ giáo dục công lập với các bậc học từ mầm n...

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang
Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang - 10/07/2020 (số lượt xem: 59)

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  ​Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai thực hiện đo lường sự hài lòng của...

Về tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 2020
Về tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 2020 - 16/06/2020 (số lượt xem: 24)

​Thực hiện Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

UBND tỉnh Tiền Giang triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
UBND tỉnh Tiền Giang triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 - 10/06/2020 (số lượt xem: 170)

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020.

...

Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang kiến nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở
Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang kiến nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở - 10/06/2020 (số lượt xem: 174)

Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang...

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo - 29/05/2020 (số lượt xem: 48)

​Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang - 06/05/2020 (số lượt xem: 155)

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

...

QUÝ I NĂM 2020: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tiếp nhận và trả kết quả đã nhận 153 hồ sơ
QUÝ I NĂM 2020: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tiếp nhận và trả kết quả đã nhận 153 hồ sơ - 30/03/2020 (số lượt xem: 554)

Cải cách hành chính (CCHC) có mục đích lớn nhất là phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy, hàng năm, Sở GDĐT Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, ch...

Báo cáo số 36/BC-SGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo tình hình, kết quả thực hiện cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020
Báo cáo số 36/BC-SGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo tình hình, kết quả thực hiện cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020 - 20/03/2020 (số lượt xem: 190)

Báo cáo số 36/BC-SGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo tình hình, kết quả thực hiện cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020...

Báo cáo số 29/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2020
Báo cáo số 29/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2020 - 28/02/2020 (số lượt xem: 189)

Báo cáo số 29/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2020  ...

Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành và triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành và triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 - 22/01/2020 (số lượt xem: 185)

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trong ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo  đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

...

Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - 21/01/2020 (số lượt xem: 64)

Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT về việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  ...

Kế hoạch số 08 /KH-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch số 08 /KH-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo - 21/01/2020 (số lượt xem: 57)

Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch ​Kế hoạch số 08 /KH-SGDĐT  về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo  ...

Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 - 21/01/2020 (số lượt xem: 86)

 Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020    ...

Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 - 20/01/2020 (số lượt xem: 154)

Ngày 20 tháng 01 năm 2020,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 202...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 962/SGDĐT-TT: V/v tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
 Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tiền Giang lớp 6 (bản lấy ý kiến)
 0001/GY-SGDĐT: Tài liệu GDĐP tỉnh Tiền Giang lớp 1
 935/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2021 của Bộ TT&TT
 839/SGDĐT-TT: V/v triển khai Công văn số 2371/UBND-KGVX ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 5665023