Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo...

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC
VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

​VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐ...

BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNET
BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNET

​BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNE...

Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của S...

Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịc...

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào
Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở...

Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình xin học lại tại các lớp đầu cấp trung học phổ thôn...

Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (ngoài tỉnh...

Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Gi...

Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Gi...

Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giá...

Quyết định số 371/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015
Quyết định số 371/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015

Quyết định số 371/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:201...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ Nhân dân xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ Nhân dân xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây

  Sáng ngày 9-5-2019, Ông Nguyễn Hồng Oanh, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với lãnh đạo huyện Gò Công Tây đã có buổi gặp gỡ với gần 100 người dân xã Đồng Sơn về các nội dung liên quan đến ch...

Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Gi...

Công văn số 789/SKH&CN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Công văn số 789/SKH&CN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 789/SKH&CN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2018 củ...

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Gian...

Kế hoạch số 16 /KH-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch số 16 /KH-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Kế hoạch số 16 /KH-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Sở G...

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

​Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 43/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2019 - 2020 đối với GDTX
 Thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2020
 41/SGDĐT-TCHC: Về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên
 07/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
 1904/SGDĐT-KHTC: V/v Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện, ngân hàng đề và thi phòng máy

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 5592205