Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

...

QUÝ I NĂM 2020: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tiếp nhận và trả kết quả đã nhận 153 hồ sơ
QUÝ I NĂM 2020: Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang tiếp nhận và trả kết quả đã nhận 153 hồ sơ

Cải cách hành chính (CCHC) có mục đích lớn nhất là phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy, hàng năm, Sở GDĐT Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, ch...

Báo cáo số 36/BC-SGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo tình hình, kết quả thực hiện cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020
Báo cáo số 36/BC-SGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo tình hình, kết quả thực hiện cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020

Báo cáo số 36/BC-SGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo tình hình, kết quả thực hiện cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020...

Báo cáo số 29/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2020
Báo cáo số 29/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2020

Báo cáo số 29/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2020  ...

Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành và triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang ban hành và triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác Cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trong ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo  đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

...

Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT về việc duy trì, cải tiến và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  ...

Kế hoạch số 08 /KH-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch số 08 /KH-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch ​Kế hoạch số 08 /KH-SGDĐT  về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo  ...

Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

 Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020    ...

Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

Ngày 20 tháng 01 năm 2020,  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 202...

Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo...

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC
VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

​VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐ...

BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNET
BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNET

​BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNE...

Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của S...

Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịc...

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào
Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở...

Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình xin học lại tại các lớp đầu cấp trung học phổ thôn...

Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (ngoài tỉnh...

Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Gi...

Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Gi...

Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giá...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 37/TB-SGDĐT: Về việc tổ chức thi đấu giao đoạn II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ X (năm 2019 – 2020).
 05/SHPL: Tài liệu sinh hoạt pháp luật 05/2020
 35/TB-SGDĐT: Thông báo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.
 02/HD-SGDĐT: Hướng dẫn về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 632/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 49
  Tổng lượt truy cập: 5606552