Truy cập nội dung luôn

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo số 31/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo...

VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC
VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐC

​VIDEO HƯỚNG DẪN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TỪ SỔ GỐ...

BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNET
BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNET

​BỘ HỒ SƠ MẪU HƯỚNG DẪN NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 HOẶC 4 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUA MẠNG INTERNE...

Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Quyết định số 632/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của S...

Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 637/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịc...

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào
Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào

Quyết định số 636/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở...

Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 635/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình xin học lại tại các lớp đầu cấp trung học phổ thôn...

Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy trình chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (ngoài tỉnh...

Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Báo cáo số 605/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Gi...

Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Báo cáo số 151/BC-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Gi...

Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo số 115/BC-SGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Sở Giá...

Quyết định số 371/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015
Quyết định số 371/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015

Quyết định số 371/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:201...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ Nhân dân xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ Nhân dân xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây

  Sáng ngày 9-5-2019, Ông Nguyễn Hồng Oanh, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với lãnh đạo huyện Gò Công Tây đã có buổi gặp gỡ với gần 100 người dân xã Đồng Sơn về các nội dung liên quan đến ch...

Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Kế hoạch số 30/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Gi...

Công văn số 789/SKH&CN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Công văn số 789/SKH&CN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 789/SKH&CN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2018 củ...

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Gian...

Kế hoạch số 16 /KH-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Kế hoạch số 16 /KH-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

​Kế hoạch số 16 /KH-SGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Sở G...

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

​Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Thông báo lịch phát sóng trực tiếp tư vấn về tuyển sinh, hướng nghiệp trên Đài THTG
 25/TB-SGDĐT: Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)
 24/TB-SGDĐT: Thông báo về việc tiếp tục dời thời gian tổ chức thi đấu các môn giai đoạn II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ X năm 2020 để phòng chống dịch bệnh Covid - 19
 17/GM-SGDĐT: Giấy mời Hội thảo trực tuyến hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 12
 307/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai nội dung file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học do Bộ Y tế cung cấp

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 5598578