Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM  TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Đơn vị

Điện thoại
cơ quan

Email của đơn vị

1

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh TG

0733 874 898

gdtxtinh.tiengiang@moet.edu.vn

2

Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD hòa nhập

0733 955 386

NDTKT.TienGiang@moet.edu.vn

3

Trung tâm Hỗ trợ công tác Thư viện, Thiết bị và GDNG

 

 

1

Trường THPT Cái Bè

0733 824 355

c3Caibe.tiengiang@moet.edu.vn

2

Trường THPT Thiên Hộ Dương

0733 822 438

c3thienhoduong.tiengiang@moet.edu.vn

3

Trường THPT Phạm Thành Trung

0733 817 436

c3phamthanhtrung.tiengiang@moet.edu.Vn

4

Trường THPT Lê Thanh Hiền

0733 730 002
0733 821 171

C3LeThanhHien.Tiengiang@moet.edu.vn

5

Trường THPT Huỳnh Văn Sâm

0733 923 332

c3HuynhVanSam.TienGiang@moet.edu.vn

6

Trường THCS & THPT Ngô Văn Nhạc

0733 750 072

c23ngovannhac.tiengiang@moet.edu.vn

7

Trường THPT Đốc Binh Kiều

0733 829 348

c3DocBinhKieu.TienGiang@moet.edu.vn

8

Trường THPT Lưu Tấn Phát

0733 828 315

c3luutanphat.tiengiang@moet.edu.vn

9

Trường THPT Lê Văn Phẩm

0733 827 302

c3myphuoctay.tiengiang@moet.edu.vn

10

Trường THPT Phan Việt Thống

0733 772 127

c3phanvietthong.tiengiang@moet.edu.vn

11

Trường THPT Tứ Kiệt

0733 829 038

c3TuKiet.TienGiang@moet.edu.vn

12

Trường THPT Tân Phước

0733 848 280

c3tanphuoc.tiengiang@moet.edu.vn

13

Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp

0733 849 141

c23nguyenvantiep.tiengiang@moet.edu.vn

14

Trường THPT Tân Hiệp

0733 831 310

c3tanhiep.tiengiang@moet.edu.vn

15

Trường THPT Vĩnh Kim

0733 834 014

c3vinhkim.tiengiang.@moet.edu.vn

16

Trường THPT Dưỡng Điềm

0733 629 031
0733 629 019

c3DuongDiem.TienGiang@moet.edu.vn

17

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

0733 933 309

c3namkykhoinghia@moet.edu.vn

18

Trường THPT Rạch Gầm–Xoài Mút

073 3833 630

c3rachgamxoaimut.tiengiang@moet.edu.vn

19

Trường THPT Chuyên Tiền Giang

0733 877 609

c3chuyentiengiang.tiengiang@moet.edu.vn

20

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

0733 872 315

c3nguyendinhchieu.tiengiang@moet.edu.vn

21

Trường THPT Trần Hưng Đạo

0733 873 308

c3tranhungdao.tiengiang@moet.edu.vn

22

Trường THPT Ấp Bắc

0733 887 322

c3dlApBac.TienGiang@moet.edu.vn

23

Trường THPT Phước Thạnh

0733 618 218

c3phuocthanh.TienGiang@moet.edu.vn

24

Trường THPT Chợ Gạo

0733 835 219

c3chogao.tiengiang@moet.edu.vn

25

Trường THPT Thủ Khoa Huân

0733 836 329

c3thukhoahuan.tiengiang@moet.edu.vn

26

Trường THPT Bình Phục Nhứt

0733 897 636

c3binhphucnhut.tiengiang@moet.edu.vn

27

Trường THPT Trần Văn Hoài

0733 650 451

c3TranVanHoai.tiengiang@moet.edu.vn

28

Trường THPT Vĩnh Bình

0733 535 103

c3vinhbinh.tiengiang@moet.edu.vn

29

Trường THPT Long Bình

0733 830 030

c23longbinh.tiengiang@moet.edu.vn

30

Trường THPT Nguyễn Văn Thìn

0733 535 360

c3NguyenVanThin.TienGiang@moet.edu.vn

31

Trường THCS và THPTPhú Thạnh

0733 530 069

c23PhuThanh.TienGiang@moet.edu.vn

32

Trường THPT Trương Định

0733 842 638

c3truongdinh.tiengiang@moet.edu.vn

33

Trường THPT Gò Công

0733 841 652

c3bctxgocong.tiengiang@moet.edu.vn

34

Trường THPT Gò Công Đông

0733 840 441

c3GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

35

Trường THPT Nguyễn Văn Côn

0733 846 150

c3NguyenVanCon.TienGiang@moet.edu.vn

36

Trường THPT Bình Đông

0733 945 168

c3binhdong.tiengiang@moet.edu.vn

37

Trường THCS và THPT Tân Thới

0733 528 411

 

38

TrườngTHCS& THPT Phú Thành

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 37/TB-SGDĐT: Về việc tổ chức thi đấu giao đoạn II Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ X (năm 2019 – 2020).
 05/SHPL: Tài liệu sinh hoạt pháp luật 05/2020
 35/TB-SGDĐT: Thông báo tính hợp pháp của chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.
 02/HD-SGDĐT: Hướng dẫn về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 632/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Liên kết Liên kết