Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG, TRUNG TÂM  TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Đơn vị

Điện thoại
cơ quan

Email của đơn vị

1

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh TG

0733 874 898

gdtxtinh.tiengiang@moet.edu.vn

2

Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD hòa nhập

0733 955 386

NDTKT.TienGiang@moet.edu.vn

3

Trung tâm Hỗ trợ công tác Thư viện, Thiết bị và GDNG

 

 

1

Trường THPT Cái Bè

0733 824 355

c3Caibe.tiengiang@moet.edu.vn

2

Trường THPT Thiên Hộ Dương

0733 822 438

c3thienhoduong.tiengiang@moet.edu.vn

3

Trường THPT Phạm Thành Trung

0733 817 436

c3phamthanhtrung.tiengiang@moet.edu.Vn

4

Trường THPT Lê Thanh Hiền

0733 730 002
0733 821 171

C3LeThanhHien.Tiengiang@moet.edu.vn

5

Trường THPT Huỳnh Văn Sâm

0733 923 332

c3HuynhVanSam.TienGiang@moet.edu.vn

6

Trường THCS & THPT Ngô Văn Nhạc

0733 750 072

c23ngovannhac.tiengiang@moet.edu.vn

7

Trường THPT Đốc Binh Kiều

0733 829 348

c3DocBinhKieu.TienGiang@moet.edu.vn

8

Trường THPT Lưu Tấn Phát

0733 828 315

c3luutanphat.tiengiang@moet.edu.vn

9

Trường THPT Lê Văn Phẩm

0733 827 302

c3myphuoctay.tiengiang@moet.edu.vn

10

Trường THPT Phan Việt Thống

0733 772 127

c3phanvietthong.tiengiang@moet.edu.vn

11

Trường THPT Tứ Kiệt

0733 829 038

c3TuKiet.TienGiang@moet.edu.vn

12

Trường THPT Tân Phước

0733 848 280

c3tanphuoc.tiengiang@moet.edu.vn

13

Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp

0733 849 141

c23nguyenvantiep.tiengiang@moet.edu.vn

14

Trường THPT Tân Hiệp

0733 831 310

c3tanhiep.tiengiang@moet.edu.vn

15

Trường THPT Vĩnh Kim

0733 834 014

c3vinhkim.tiengiang.@moet.edu.vn

16

Trường THPT Dưỡng Điềm

0733 629 031
0733 629 019

c3DuongDiem.TienGiang@moet.edu.vn

17

Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

0733 933 309

c3namkykhoinghia@moet.edu.vn

18

Trường THPT Rạch Gầm–Xoài Mút

073 3833 630

c3rachgamxoaimut.tiengiang@moet.edu.vn

19

Trường THPT Chuyên Tiền Giang

0733 877 609

c3chuyentiengiang.tiengiang@moet.edu.vn

20

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

0733 872 315

c3nguyendinhchieu.tiengiang@moet.edu.vn

21

Trường THPT Trần Hưng Đạo

0733 873 308

c3tranhungdao.tiengiang@moet.edu.vn

22

Trường THPT Ấp Bắc

0733 887 322

c3dlApBac.TienGiang@moet.edu.vn

23

Trường THPT Phước Thạnh

0733 618 218

c3phuocthanh.TienGiang@moet.edu.vn

24

Trường THPT Chợ Gạo

0733 835 219

c3chogao.tiengiang@moet.edu.vn

25

Trường THPT Thủ Khoa Huân

0733 836 329

c3thukhoahuan.tiengiang@moet.edu.vn

26

Trường THPT Bình Phục Nhứt

0733 897 636

c3binhphucnhut.tiengiang@moet.edu.vn

27

Trường THPT Trần Văn Hoài

0733 650 451

c3TranVanHoai.tiengiang@moet.edu.vn

28

Trường THPT Vĩnh Bình

0733 535 103

c3vinhbinh.tiengiang@moet.edu.vn

29

Trường THPT Long Bình

0733 830 030

c23longbinh.tiengiang@moet.edu.vn

30

Trường THPT Nguyễn Văn Thìn

0733 535 360

c3NguyenVanThin.TienGiang@moet.edu.vn

31

Trường THCS và THPTPhú Thạnh

0733 530 069

c23PhuThanh.TienGiang@moet.edu.vn

32

Trường THPT Trương Định

0733 842 638

c3truongdinh.tiengiang@moet.edu.vn

33

Trường THPT Gò Công

0733 841 652

c3bctxgocong.tiengiang@moet.edu.vn

34

Trường THPT Gò Công Đông

0733 840 441

c3GoCongDong.TienGiang@moet.edu.vn

35

Trường THPT Nguyễn Văn Côn

0733 846 150

c3NguyenVanCon.TienGiang@moet.edu.vn

36

Trường THPT Bình Đông

0733 945 168

c3binhdong.tiengiang@moet.edu.vn

37

Trường THCS và THPT Tân Thới

0733 528 411

 

38

TrườngTHCS& THPT Phú Thành

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 2020/TB-SGDĐT: Về việc viết bài cho Đặc san của ngành Giáo dục 20/11/2020.
 09/SHPL: Tài liệu sinh hoạt pháp luật tháng 09/2020
 1349/SGDĐT-KHTC: V/v tập huấn, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu văn bằng chứng chỉ vào hệ thống dùng chung cho Sở, Phòng GDĐT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 1306/SGDĐT-GDTrH: Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT năm học 2020-2021
 1329/SGDĐT-GDTrH-GDTX: V/v Hướng dẫn tổ chức liên kết quản lý, giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT giữa các cơ sở GDTX và các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Liên kết Liên kết