Thống kê kết quả đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (tính đến 31/5/2016)
 3268/UBND-TCTM: V/v thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
 599/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên, viên chức dự lớp tập huấn công tác Thiết bị trường THCS năm 2016
 598/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc cử cán bộ, giáo viên, viên chức dự lớp tập huấn công tác Thiết bị trường tiểu năm 2016

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang online: 5
  Hôm nay: 707
  Tất cả: 4343467