VĂN BẢN MỚI
 1682 /SGDĐT-TVTBNG: V/v Tập hợp các sản phẩm phục vụ Triển lãm 5 năm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh giai đoạn 2010-2015
 359/BC-CĐGD: Báo cáo công tác Công đoàn tháng 9 và phương hướng công tác tháng 10/2015
 1681 /SGDĐT-TVTBNG: V/v Tập huấn phần mềm quản lý Thiết bị trường học
 1671/SGDĐT-TCCB: V/v nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức đợt 2, năm 2015
 1670/SGDĐT-TCCB: Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đến ngày 31/12/2015
  Liên kết
  Truy cập

  Đang online: 1
  Hôm nay: 830
  Tất cả: 3830618